Landgoed De Hoevens

Landgoed de Hoevens kent een lange geschiedenis.

Landgoed de Hoevens kent een lange geschiedenis. Enkele jaren geleden zijn er restanten van grafheuvels ontdekt, het bewijs dat hier in de bronstijd al mensen leefden. In de eeuwen erna ging het bezit van de gronden met daarop elf hoeven via Sint Willibrordus over naar de Abdij van Tongerlo en Abdij van Echternach.

In 1919 kochten de gebroeders Blomjous, textielfabrikanten uit Tilburg, de gronden en gebouwen op een veiling van een Bredaas weeshuis. Vanaf toen was er pas sprake van een landgoed en kreeg het de naam ‘De Hoevens’; een verwijzing naar de vele hoeven die hier staan.

In 1990 erfde Henri Blomjous’ kleindochter Caroline van der Lande-Vogels het van haar moeder, die er een intensief landbouwbedrijf had ontwikkeld. Caroline en haar man Floris kozen er voor om een andere weg in te slaan en het landgoed op duurzame wijze te beheren en te ontwikkelen met liefde en aandacht voor de natuur. Kernwaarden daarbij zijn ‘eenvoud, rust, ruimte en respect voor de natuur’.
Meer informatie