Landgoed Herinckhave

Herinckhave is een landgoed in Noord-Oost Twente, rijk aan historie, natuurschoon en culturele waarden.

Herinckhave is een landgoed in Noord-Oost Twente, rijk aan historie, natuurschoon en culturele waarden.
Het landgoed in zijn tegenwoordige vorm en omvang bestaat uit de gelijknamige 18-eeuwse havezate die geflankeerd wordt door twee bouwhuizen en omringd door grachten. Twee lanen geven toegang tot het landgoed. Op het landgoed staan voorts enkele voormalige boerderijen en landbouwschuren; de totale oppervlakte aan bossen, boomgaarden en cultuurgrond is ruim 65 hectare.
Het landgoed is eigendom van Herinckhave BV, met als voornaamste doelstelling de instandhouding van het landgoed met inachtneming van de Natuurschoonwet. De Stichting Instandhouding Havezate Herinckhave heeft dezelfde doelstellingen.

De havezate zelf, welke in 1959 grotendeels is afgebrand, werd in erfpacht uitgegeven aan de Overijsselse Kastelen Stichting, die het huis, de kapel en de watermolen in de 70-er jaren weer heeft gerestaureerd. In 2010 zijn havezate met kapel en watermolen weer aan Herinckhave BV overgedragen
Het landgoed valt niet alleen onder de Natuurschoonwet, grote delen worden ook beschermd door de Monumentenwet. Een gedeelte van het terrein heeft bovendien de status van Archeologisch Monument.
Meer informatie