Landgoed De Paauw

Het schitterend classicistisch romantische gemeentehuis van Wassenaar. Locatie voor trouwen en wandelen.

Het gemeentehuis van Wassenaar is in een schitterend classicistisch pand gehuisvest. Het is nooit een kasteel geweest, maar het is zijn geschiedenis begonnen als een buitenhuis.

Op het terrein van het huidige Huize De Paauw liet Cornelis Arentsz van der Dussen in 1556 een buitenhuis bouwen dat hij Te Pau noemde. Het terrein was toen slechts 9 ha, maar later kocht hij wat land bij. In 1581 erfde zijn dochter Catharina, getrouwd met Pieter van der Goes, het huis. Het was inmiddels een landgoed van 50 ha.

Nadien had het landgoed verschillende eigenaren waaronder Adamus van Halfwassenaar, heer van Stad aan ’t Haringvliet. Zijn nazaten verkochten het landgoed in 1747 aan Adriaan Pieter Twent. Twent liet het huis afbreken en bouwde er een classicistisch landhuis voor in de plaats. Hij was directeur Waterstaat onder Lodewijk Napoleon. De erfgenamen van Twent verkochten het landgoed samen met Landgoed De Raephorst en Landgoed ter Horst in 1838 aan prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I. De prins noemde het landgoed De Paauw en woonde er met zijn gezin. Zijn dochter Marie erfde het landgoed in 1881. Na haar dood in 1910 werd het landgoed verkocht. In 1925 kocht de gemeente Wassenaar het landgoed en ging het landhuis gebruiken als raadhuis.

Modern landhuis
Adriaan Pieter Twent liet het oude huis afbreken en er een modern landhuis voor in de plaats bouwen. Twent overleed omstreeks 1838 en zijn erfgenamen verkochten het landgoed, samen met onder meer de landgoederen De Raephorst en Ter Horst, aan Prins Frederik der Nederlanden. Prins Frederik (1797 – 1881) was de tweede zoon van koning Willem I. Hij had na zijn jeugd een militaire opleiding gehad. Hij speelde nog een rol in het beleg van Brussel, tijdens de veldtochten in België, maar dat werd geen succes. Sinds die tijd werd hij niet meer direct bij militaire handelingen betrokken en kon de prins zich gaan bezig houden met andere zaken.

Prins Frederik
Prins Frederik liet het huis na aankoop verbouwen, waarbij onder meer de balzaal, de huidige raadzaal, ontstond. De Prins noemde het landgoed De Paauw en betrok het met zijn gezin.
Na de dood van Prins Frederik ging het landgoed over op zijn dochter, die gehuwd was met de prins van Wied. Via een exploitatiemaatschappij wordt ten slotte in 1925 de gemeente Wassenaar eigenares van De Paauw en een gedeelte van de gronden. De gemeente ging De Paauw als raadhuis gebruiken en dat is het nu nog steeds. De overige landgoederen, die deel uitmaakten van de Horsten werden gekocht door de toenmalige koningin Wilhelmina.

Bestuurscentrum
In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd De Paauw nog uitgebreid met een commissiekamer en archiefruimten. In 1983 kwam elders een gemeentekantoor gereed, waarin vele afdelingen van het gemeentehuis een plaatsje vonden. De Paauw werd sindsdien beperkt als raadhuis gebruikt. De Paauw fungeert nu als bestuurscentrum, zodat hier niet alleen gemeenteraadsvergaderingen kunnen worden gehouden, maar ook op stijlvolle wijze huwelijken kunnen worden gesloten en recepties kunnen worden gehouden.
Behalve als bestuurscentrum wordt De Paauw ook gebruikt voor tentoonstellingen op het gebied van de beeldende kunst. Bovendien is in de kelders van De Paauw een alleraardigst brandweermuseum gevestigd, waarin het wel en wee van de geschiedenis van de brandweer in de gemeente Wassenaar is vastgelegd met behulp van vele attributen, gebruiksvoorwerpen en documenten.

Park en tuinen
Na de aankoop van de Paauw door Prins Frederik gaf hij de bekende landschapsarchitect Edward Petzold opdracht het park en de tuinen van zowel De Paauw, als De Horsten aan de overzijde van de rijksstraatweg harmonisch tot een groot geheel in te richten. De beplanting is zodanig aangebracht dat er voor De Paauw een zichtas is ontstaan, die overgaat in het huidige landgoed De Horsten, waar De Paauw dus destijds eveneens toe behoorde. Nog steeds is daardoor De Paauw vanaf de Rijksstraatweg goed te zien.

Rozentuin of Princessetuin
Links van het landhuis De Paauw werd een prachtige, besloten, rozentuin geschapen. Oorspronkelijk werd deze tuin de Princessetuin genoemd. In de zomermaanden is het hier bijzonder mooi. In de tuin staat een fraai tempeltje met een Victoriabeeld, die het vredige karakter van de tuin benadrukt. Maar ook achter De Paauw is een fraai park gehandhaafd, al is het park lang zo groot niet meer als in de tijd toen Prins Frederik hier met zijn gezin woonde. Gelukkig kon in 1952 het zogenaamde Bos van Ruys aangekocht worden. Het werd bij de tuin van De Paauw gevoegd, zodat De Paauw nu toch weer in een redelijk park ligt. De fraaie vijver achter het landhuis zorgt er voor dat De Paauw, een van de mooiste gebouwen van Wassenaar, tijdens een wandeling in het park ook van over die vijver een elegante indruk maakt. In deze vijver staat een beeld van de kunstenares Carla Rutgers-Hendriksen ‘Hendrikje Stoffels’, weergegeven naar een schilderij van Rembrandt.

Ligging
Er zijn in het park nog meer beelden opgesteld, die men tijdens een wandeling te zien krijgt. De meest indrukwekkende zijn wel de twee marmeren leeuwen met de paardendrinkbak, die zijn geplaatst voor de voorgevel van De Paauw. Deze beelden groep werd omstreeks 1850 door de Russische tsaar Alexander II aan Prins Frederik geschonken.
Het park is opengesteld voor het publiek. Het gemeentehuis is gelegen aan de Rijksstraatweg te Wassenaar. Een zijweg van deze weg voert u naar de parkeerplaats naast het huis.

Trouwen
Johan de Wittstraat 45 | 2242 LV | Wassenaar
E-mail: gemeente@wassenaar.nl

Adres
Raadhuislaan 22
2242CP Wassenaar
Zuid Holland

Meer informatie